3 modela kutija revizione vožnje:

  • Bez klem kasne u oknu
  • Sa klem kasnom
  • Povezane kablom sa klem kasnom

Sva tri modela su izrađena od veoma jakog, dva puta dekapiranog lima, opremljene rednim klemama i kvalitetnim elektroelementima.