Komandne table sa Vega mikroprocesorskim pločama


Paralaxa na zahtev kupaca prema datim tehničkim podacima proizvodi komandne table za električne ili hidraulične liftove do 32 stanice u paralelnoj ili serijskoj vezi sa Vega mikroprocesorkom pločom VEG 2000/Siria za simpleks, dupleks ili smaknuti dupleks.

Postoji predispozicija za upravljanje multipleksom.

Ploča VEG 2000 podržava standard EN 81-20/50 i A3 normu. Sama ploča je potpuno programabilna putem integrisanog LCD displeja ( 16 kolona x 2 reda) ili daljinski na računaru pomoću GPRS/ISDN.

LCD displej se može ukloniti, može se montirati i vertikalno i horizontalno na ploču.

Za daljinsko nadgledanje i inspekcijske službe potreban je samo jedan modem.

Ploče koje koristimo u proizvodnji komadnih tabli je svaka ploča pojedinačno proverena i testirana prilikom proizvodnje.