Komandne table

Paralaxa na zahtev kupaca, prema datim tehničkim podacima, proizvodi komandne table za električne ili hidraulične liftove do 32 stanice, u paralelnoj ili serijskoj vezi sa Vega mikroprocesorkom pločom VEG 2000 /SIRIA za simpleks, dupleks ili smaknuti dupleks. Postoji predispozicija i za upravljanje multipleksom. Ploče koje koristimo u proizvodnji komadnih tabli su pojedinačno proverene i testirane prilikom proizvodnje.

B table

Proizvodimo B table za klasične liftove sa mašinskom kućicom za montažu na zid. B table su izrađene od dva puta dekapiranog plastificiranog lima i opremljene kvalitetnom eletričnom opremom. U zavisnosti od snage lifta radimo ih u nekoliko veličina i snaga.

Pozivne i registar kutije

Za liftove proizvodimo pozivne i registar kutije od inoxa. Opremljene su diplejima koji mogu biti : klasični, matrični ili LCD, zavisnosti od želje kupca. Pozivna dugmad su proizvođača Irimar (Španija). Pozivne i registar kutije radimo prema dimenzijama prema zahtevima kupca. Mogu sadržati dodatnu opremu u zavisnosti od potreba.

Kutije revizione vožnje

Proizvodimo kutije revizione vožnje u tri modela: kutija revizione vožnje bez klem kasne, kutija revizione vožnje sa klem kasnom i kutija revizione vožnje povezana kablom sa klem kasnom. Sva tri modela su izrađena od veoma jakog, dva puta dekapiranog lima, opremljene rednim klemama i kvalitetnim elektroelementima.