Osim kompletnih liftova prodajemo i sav liftovski materijal za montažu novih liftova i servisiranje postojećih. Sav materijal je od renomiranih proizvođača i na njega dajemo garanciju od jedne godine.

U ponudi su :

 • Pogonske mašine

 • Hidraulični klipovi i agregati

 • Liftovske vage

 • Liftovska užad

 • Automatska vrata

 • Liftovski kablovi

 • Fotozavese

 • Fotoćelije

 • Oprema za kopiranje okna

 • Kutije revizione vožnje

 • Enkoderi

 • Kočioni klinovi

 • Regulatori brzine

 • Mazalice

 • Krajnji prekidači

 • Amortizeri za poluautom. vrata

 • Magneti centralnog zatvaranja

 • Brave za vrata

 • Gisunzi

 • Sitan montažni materijal