Microsistemi logo

Više od 20 godina Microsistemi proizvode elektronske i optoelektronske uređaje za: liftove, teretne liftove, automatska vrata, pokretne stepenice, kontrolu pristupa i kontrolu prolaza.

Njihovu delatnost karakteriše velika pažnja usmerena na klijenta i njihove probleme, stalna posvećenost i investicije su doveli do specijalizovanih proizvoda koji su testiranog kvaliteta i visoke pouzdanosti. To su neke od snaga koje priznaju brojni odani kupci.

MICROSISTEMI je italijanska kompanija koja daje garanciju pouzdanosti i kvaliteta koji je „napravljen u Italiji“. Zahvaljući tome više od 500,000 komponenti su instalirane u postrojenja širom sveta.

Detaljnije o kompaniji i o proizvodnom programu možete se informisati na njihovom sajtu: Microsistemi .

Proizvodi


Fotoćelije

Fotoćelije

Optičke prepreke

Optičke prepreke

Alarmno zvono, dva tona

Alarmno zvono, dva tona

Gong

Gong

LED svetla

LED svetla

Nužno svetlo

Nužno svetlo

Nužno napajanje

Nužno napajanje